czwartek, 17 stycznia 2013

czwartek

J. Polski

Temat:Określamy rodzaj liryki w oparciu o wiersze Joanny Kulmowej ,,Biało'' , ,,Kolory''.

W domu:

 Zad.5.s.185     Zad.5.s.186  Trzeba było jeszcze napisać notatkę o środkach poetyckich w wierszac j.Kulmowej ,,Biało' i ,,Kolory'

WF  Nadal nie ma pana Książka!


Przyroda

Temat: Poznajemy sposoby rozsiewania nasion.

Nie było nic zadane! : )
Matematyka

Temat: Rozwiązujemy zadania dotyczące trójkątów.

W domu

Ćw. str. 17-23

Nie było pani Soji i mieliśmy zastępstwo.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz