piątek, 28 czerwca 2013

Wakacje!

Nie będę się rozpisywać :)
Krótko i na temat:
Miłych wakacji życzę.
No i dziękujemy za czekoladę ;D

czwartek, 13 czerwca 2013

Czwartek

Heloł

1. Polski
 Temat: Rozpoznajemy głoski twarde i miękkie.

ćwiczenia str. 211 - 215

2. W-F 
Jutro NIE MA BASENU (zdaje mi się że obie grupy nie mają..)

 3. Przyroda
Temat: Uczymy się jak poprawnie segregować odpady.

napisać co można wrzucać a czego nie do pojemników na: makulaturę, szkło, bioodpady, plastik i metal. (3-4 przykłady)

4. Matma
Temat: Poznajemy pojęcie objętości.

Ćwiczenia str. 75-76

To tyle
 
 


 

środa, 12 czerwca 2013

Środa

Angielski:

Gr. 1
Nie wiem..

Gr. 2
Temat: Poznajemy zasady tworzenia pytań i krótkich odpowiedzi w czasie Past Simple.

Podręcznik str. 102

W-F
No nic xD


Wychowawcza
nic specjalnego ;)

Przyroda
Temat: Poznajemy wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.
1. Spaliny - gaz zawierający szkodliwe substancje.
2. Smog - Rodzaj bardzo gęstej mgły zawierającej zanieczyszczenia.

Ćwiczenia: 1,2,3 str. 89-91

Polski:
Temat: Poznajemy głoski dźwięczne i bezdźwięczne - dostrzegamy różnice w pisowni.
Głoski dźwięczne: wszystkie samogłoski, l,ł,r,n,m,ń,j
Pary:
b-p
d-t
z-s
ź-ś
ż-sz
dz-c
dź-ć
dż-cz
w-f
g-k
h-ch

ćwiczenia: str. 206 - 210 ćw. 1-9

To tyle..  

wtorek, 11 czerwca 2013

Wtorek

Jestem po bardzo długiej przerwie :3

Matematyka:
Temat: (Nie zapisałam..)

Polski:
Temat: Co już wiemy o głoskach - przypominamy wiadomości z klasy IV.

Ciasteczko
C - i - a - s - t - e - c -z - k - o     10 liter
Ci - a - s - t - e - cz - k - o    7 głosek

Chrabąszcz
C - h - r - a - b - ą- s - z - c - z    10 liter
Ch - r - a - b - ą - sz - cz     7 głosek

Przypadki

P - r - z - y - p - a - d - k - i    9 liter
P - rz - y - p - a - d - k - i     8 głosek

Brzuszek
B - r - z - u - s - z - e - k    8 liter
B - rz - u - sz - e - k      6 głosek

(tak wiem że to troche dziwne xD)

Ćwiczenia str. 201 - 205

Religia
Temat (Nie wiem czy był)

Nie musimy już nosić kart pracy i podręczników! Nosimy TYLKO ZESZYTY!

Technika:
Pewnie wyszywanie..

Plastyka:
Dokańczaliśmy motyle 

Jutro Ci co mają J.Angielski w sali nr. 20 biorą swoje motyle do domu. Ci co nie mają tam lekcji też zabierają swoje motyle. W domu dokańczamy i czarnym pisakiem/kredką ozdabiamy i  przynosimy na nast. plastykę.
 

poniedziałek, 27 maja 2013

Poniedziałek. :c

1. Przyroda.
Przypominam ŚRODA!! Piszemy test. :D
temat: Omawiamy mieszaniny występujące w najbliższym otoczeniu oraz poznajemy sposoby oddzielania mieszanin.
Było zastępstwo.
Robiliśmy zadania w ćwiczeniach 1,2,4,5 str. 76-79

2. J. Polski.
temat:  Okolicznik - informuje nas o okolicznościach. Poznajemy nową część zdania.

Następna środa ( 5.06 13 ) piszemy test o częściach zdania!!!!!! 

Okolicznik - to część zdania określająca czasownik. Informuje o okolicznościach wykonywanych czynności : czasie, sposobie, miejscu, celu lub przyczynie. Okolicznik może być wyrażony różnymi częściami mowy : przysłówkiem, wyrażeniem przyimkowym, przymiotnikiem. Odpowiada na różnorodne pytania, np.:
kiedy? wyszedł rano                                                  informuje nas o :
jak? szedł szybko                                                       czasie
gdzie? pracował w lesie                                             sposobie
po co.? poszła po dzbanek                                         miejscu
dlaczego? skakał z radości.                                        celu
                                                                                    przyczynie.

To jest notatka, która ma się znaleźć w zeszycie. : ) 

Robiliśmy ćwiczenia str. 178 - 179

J. Angielski.
gr. 1 . 
tematu nie było, bo robiliśmy opisy ludzi których podziwiamy.  ( nic zadane )
gr.2.
Było powtórzenie , ale nie znam tematu.

Matematyka
Test.!!  Przypominam że 6.06 jest test Lepszej szkoły!!  

Informatyka.
Jak zwykle nic.

sobota, 25 maja 2013

Piątek. : D

Historia
temat:  Poznajemy czasy panowania ostatnich Piastów na terenie Polski.

1320r - koronacja Władysława Łokietka, zjednoczenie Polski

1333r - koordynacja Kazimierza Wielkiego, śmierć Władysława Łokietka

1343r - pokój z krzyżakami

1364r  - utworzenie pierwszego w Polsce uniwersytetu - akademia Krakowska

1370r - śmierć Kazik, koniec panowania dynastii Piastów

Ćw. 1, 2,3,5 str. 65 - 66

Religia :
temat  : Co znaczy "być świadkiem Jezusa dla innych"
pod tematem rysujemy ogień, wiatr i gołąbka. Znaki Ducha Świętego.

Zadanie 1 . temat 50. zadania 2 NIE ROBIMY!

J. Polski.
Temaat: Analizujemy bajkę A. Mickiewicza "Koza, kózka i wilk"
 Robimy notatkę na podstawie zadania 1, 2,3, 4,5  str.294

J. Angielski
S: Revision - powtarzamy i utrwalamy struktury gramatyczne i leksykalne z rozdziału 7.
 Zadania domowe. Przygotuj informaację i zdjęcie do projektu ze str.94. NIE RÓB PROJEKTU!! ROBIMY GO NA  LEKCJI! Trzeba tylko przynieść informacje i zdjęcia potrzebne do tego projektu.

Matematyka
temat: Opisujemy prostopadłościany i sześciany. 
Z. Domowe . Ćw. 1 i 2 str. 67

Czwartek.

J. Polski -
temat: Poznajemy dopełnienie - część zdania określającą orzeczenie.
Robiliśmy zadania w ćwiczeniach. str. 174 - 177.

WF

Matematyka
Temat : Powtarzamy wiadomości o liczbach całkowitych.
-6+ (-4) =    ......       -3+5=..... 8-(-2) =....            (-4) x (-5) = .....      -8 : 2 =......
 Zadanie domowe . Pierwsze 5 zadań z Sprawdź co wiesz.

Przyroda
temat: Poznajemy mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

 
Zadanie.  Przygotuj rzeczy do doświadczenia. Podręcznik str. 194. ; D


Następny WDŻ mają już chłopacy.