poniedziałek, 27 maja 2013

Poniedziałek. :c

1. Przyroda.
Przypominam ŚRODA!! Piszemy test. :D
temat: Omawiamy mieszaniny występujące w najbliższym otoczeniu oraz poznajemy sposoby oddzielania mieszanin.
Było zastępstwo.
Robiliśmy zadania w ćwiczeniach 1,2,4,5 str. 76-79

2. J. Polski.
temat:  Okolicznik - informuje nas o okolicznościach. Poznajemy nową część zdania.

Następna środa ( 5.06 13 ) piszemy test o częściach zdania!!!!!! 

Okolicznik - to część zdania określająca czasownik. Informuje o okolicznościach wykonywanych czynności : czasie, sposobie, miejscu, celu lub przyczynie. Okolicznik może być wyrażony różnymi częściami mowy : przysłówkiem, wyrażeniem przyimkowym, przymiotnikiem. Odpowiada na różnorodne pytania, np.:
kiedy? wyszedł rano                                                  informuje nas o :
jak? szedł szybko                                                       czasie
gdzie? pracował w lesie                                             sposobie
po co.? poszła po dzbanek                                         miejscu
dlaczego? skakał z radości.                                        celu
                                                                                    przyczynie.

To jest notatka, która ma się znaleźć w zeszycie. : ) 

Robiliśmy ćwiczenia str. 178 - 179

J. Angielski.
gr. 1 . 
tematu nie było, bo robiliśmy opisy ludzi których podziwiamy.  ( nic zadane )
gr.2.
Było powtórzenie , ale nie znam tematu.

Matematyka
Test.!!  Przypominam że 6.06 jest test Lepszej szkoły!!  

Informatyka.
Jak zwykle nic.

1 komentarz: