środa, 13 lutego 2013

Środa- środek tygodnia jeszcze tylko czwartek i piątek i weekend!! : D

                                             J.Angielski
Temat: Poznajemy zasady stopniowania przymiotników.

Na lekcji robiliśmy w książce zad.2. str. 62.
 
                                    Jak Stopniować
 
 
ST.RÓWNY     ST.WYŻSZY           ZASADA

1.LONG           LONGER                     +ER  

2. NICE           NICER                         +R 

3.  BIG          BIGGER        PODWAJAMY SPÓŁGŁO -SKE +ER

4.FUNNY      FUNIER              = I + ER


PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE:

                ST.RÓWNY         ST.WYŻSZY  
                 
                   GOOD                 BETTER

                   BAD                     WORSE
 
                 FUR                        FURTHER

                 DŁUGIE PRZYMIOTNIKI :

ST.RÓWNY         ST.WYŻSZY                   ZASADA

INTERESTING  MORE INTERESING   MORE+ PRZY-MIOTNIK 

                                           W Domu
Ćw.1.str.50.

W-F


GODZ.WYCH.


PRZYRODA

Nie było pani i mieliśmy zastępstwo!!

Temat:Rola grzybów w środowisku i znaczenie dla człowieka.

Robiliśmy ćw.3 i 4 str. 98-97

                                   
                                             W domu

Kto niedokończył ćw.3 i 4 str. 98-97

Dla chętnych : Znaczenie grzybów w środowisku.


                                    J.Polski

04.03.2013r (Marzec) Klasowy konkurs recytatorski temat: Rodzina

Temat:Miłość w poezji- analizujemy utwory poetyckie.

Nam lekcji pisaliśmy w zeszycie wszystkie wyrazy z ortograficzka ,,Ch '' i zasady do nich obok, co to liryka miłosna? Liryka Miłosna- utwory poetyckie, których tematen jest: miłość lub refleksje związane z ukochaną. oraz pisaliśmynotatkę:
 W wierszu ,,Niepewność'' podmiot liryczny przezywa rozterki, ponieważ nie wie czy kocha czy lubi.
 Bohaterów wiersza ,,Rozmowa liryczna'' łączy miłość, która jest prawdziwa, ponieważ te osoby kochają się bez warunkowo.

                                        W domu

Zad.3 lub 4 str.193 z rubryki W Domu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz