środa, 13 marca 2013

Środa środek tygodnia jeszcze czwartek i piątek potem weekend :D

J.Angielski

Pisaliśmy test z dz.5  ,,Nature''

W-F

Godz.Wychowawcza.

Ważne informacje:

19.03.2013 Konsultacje odwołane!

18,19,20.03.2013 Rekolekcje na 5 lekcji!

21.03.2013 Kangur na 2 i 3 lekcji!!

21.03.2013-Ubieramy się kolorowo z akcentem wiosennym ( kwiat, motyl)
                 
                  prowadzi 
LEKCJE --------------> UCZEŃ


Przyroda

Przypominam jutro test ze str.114-124 o Nizinach Środkowopolskich oraz trzeba sobie przyponieć kierunki geograficzne !!!!

Temat: Charakteryzujemykrajobraz Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

1.Zjawisko krasowe - to proces rozpuszczania przez wodę deszczową.
2.Wyżynę Krakowsko - Częstochowską budują skalły waienne.
3. Na skutek zjawisk krasowych powstały :
-jaskinie
-komin
-stalagmity
-stalaktyty
-stalagnaty
-wywierzyska
4.Jaskinia Łokietka i Jaskinia Królewska
5.Suchorośla - rośliny, które mogą żyć w wysokiej temperaturze i bez woy np: Ostnica Jana, Szałwia Łąkowa, Macierzanka zwyczajna.
 6.Ojcowski Park arodowy i Jurajski Park Krajorazowy.

Robiliśmy ćw.1.a).str.18 -19.

                                          W domu
Ćw.1 b).str.18 - 19.

J.Polski

Na 21.03.2013 - na kartce A4 zapisać przysłowie związane z wiosną i wykonać rysunek.

Temat: Utrwalamy wiadomości o przysłówku.

Pisaliśmy notatkę w zeszycie :

Przysłówki oznaczaczają czas,  miejsce i sposób wykonania czynności.
Mogą pochodzić od przymiotników lub wyrażeń przyimkowych.

rzeczownik kto? co?
przymiotnik jaki? jaka? jakie?
czasownik co robi? co się z nim dzieje?
przysłówek jak? gdzie? kiedy?

Robiliśmy ćw.1,2.str.135 i ćw.3.(w ćwiczeniach nie w zeszy-cie)4 i 5.str.136.

                                      W domu
Ćw.6.str.136 i ćw.7.str.137.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz