sobota, 25 maja 2013

Piątek. : D

Historia
temat:  Poznajemy czasy panowania ostatnich Piastów na terenie Polski.

1320r - koronacja Władysława Łokietka, zjednoczenie Polski

1333r - koordynacja Kazimierza Wielkiego, śmierć Władysława Łokietka

1343r - pokój z krzyżakami

1364r  - utworzenie pierwszego w Polsce uniwersytetu - akademia Krakowska

1370r - śmierć Kazik, koniec panowania dynastii Piastów

Ćw. 1, 2,3,5 str. 65 - 66

Religia :
temat  : Co znaczy "być świadkiem Jezusa dla innych"
pod tematem rysujemy ogień, wiatr i gołąbka. Znaki Ducha Świętego.

Zadanie 1 . temat 50. zadania 2 NIE ROBIMY!

J. Polski.
Temaat: Analizujemy bajkę A. Mickiewicza "Koza, kózka i wilk"
 Robimy notatkę na podstawie zadania 1, 2,3, 4,5  str.294

J. Angielski
S: Revision - powtarzamy i utrwalamy struktury gramatyczne i leksykalne z rozdziału 7.
 Zadania domowe. Przygotuj informaację i zdjęcie do projektu ze str.94. NIE RÓB PROJEKTU!! ROBIMY GO NA  LEKCJI! Trzeba tylko przynieść informacje i zdjęcia potrzebne do tego projektu.

Matematyka
temat: Opisujemy prostopadłościany i sześciany. 
Z. Domowe . Ćw. 1 i 2 str. 67

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz