sobota, 25 maja 2013

Czwartek.

J. Polski -
temat: Poznajemy dopełnienie - część zdania określającą orzeczenie.
Robiliśmy zadania w ćwiczeniach. str. 174 - 177.

WF

Matematyka
Temat : Powtarzamy wiadomości o liczbach całkowitych.
-6+ (-4) =    ......       -3+5=..... 8-(-2) =....            (-4) x (-5) = .....      -8 : 2 =......
 Zadanie domowe . Pierwsze 5 zadań z Sprawdź co wiesz.

Przyroda
temat: Poznajemy mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

 
Zadanie.  Przygotuj rzeczy do doświadczenia. Podręcznik str. 194. ; D


Następny WDŻ mają już chłopacy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz