środa, 22 maja 2013

Środa środkowy dzień tygodnia 2 dni do weekendu

J.Angielski

Gr.1

Temat:Poznajemy elementy kultury brytyjskiej - czytamy i słuchamy tekst Madame  Tussauds. 

Gr.1

 Robiliśmy str.94 w podręczniku.Gr.2

nie wiem bo jestem z gr.1

W domu

Gr.1
ćw.1,2.str76

Gr.2
nie wiem bo jestem z gr.1 

W-F

Był test Wałbrzyski.


Godz.wyf.

 Był test Wałbrzyski.

Przyroda

Temat: poznajemy substancje proste i złożone.
Strony w podręcniku189-193

Notatka którą pisaliśmy w zeszycie:

1.

 2.                  SUBSTANCJE PROSTE
                          /                              \    
                        /                                 \
                      /                                    \    
                    /                                       \

           Metale                                 Niemetale
              -złoto                                     - tlen
           - żelazo                                   -chlor
          -   rtęć                                   - siarka
         -   srebro                                 -węgiel
                                                      -  brom
  
4.                 SUBSTANCJE ZŁOŻONE

                                             reakcja chemiczna
Pierwiastek1 + pierwiastek 2 --------------------- związek chemiczny

O2 + C - OO2                                 reakcja
tlen + węgiel = dwutlenek węgla   chemiczna
H2 + O2 = H2O
wodór + tlen = woda

 W domu
ćw.1,2 s.72+73
Chętni ćw. 4,5 str.74, 75

 
J.Polski
 
Niemieliśmy polskiego bo nie było pani.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz